הכו בטירה 3

עוברים בין מדינות שונות והורסים טירות