רכיבת קפיצות

נסו לשרוד כמה שיותר תוך קפיצה מעל משוכות