סוליטר מצור

נסו להעביר את כל הקלפים לערימות באמצע