בייקר סוליטר

העבירו את כל הקלפים לערימות לפי הסדר