תגרת רחוב 8

הולכים מכות נגד שליט צ. קוריאה קים ג'ונג און