הבדלי עולם קסום

מצאו את כל ההבדלים כדי לסיים את המשחק