שמחו את הקוף 6

מצאו איך לשמח את הקוף העצוב בכל שלב