התגנבות מהתיכון

הבריחו את הנערה מהתיכון מבלי להיתפס