הפסקת קפה

ערמו קלפים גבוהים או נמוכים מהראשון בערימה