חידון ידיעת הארץ

ענו על שאלות וגלו כמה אתם יודעים על ארץ ישראל