טריפיקס סוליטר

פנו את הקלפים מהלוח כדי להגיע לפסגות