חול צבעוני

צבעו ציורים והרוויחו נקודות לקניית צבעים וציורים