קפטן תחתונים

מצאו את ההבדלים של גיבור הקומיקס

המשחק הרשמי והבלעדי מתוך סדרת ספרי הקומיקס: קפטן תחתונים