מבדילים ממתקים

הייתי מוכן פשוט לאכול אותם במקום לשחק