קרב טריטוריה

הביסו את כל האויבים וכבשו את כל השטחים