אגוזי הסנאי 2

שדרגו נשקים כדי להגן על מצבור האגוזים