החלקה אמנותית

ציירו עם העכבר את התנועות של המחליקה