מועמדים לרוחק

בחרו פוליטיקאי והעיפו אותו כמה שיותר רחוק