מלחמת עננים

השתלטו על כל העננים בשמיים ותקפו את האויב