גנב מבוקש

עזרו לגנב להלחם בשומרים ולהגדיל את הפרס