הנפחיה של ג'ק

מהיוצרים של פאפא. הפעם, מכינים כלי נשק