גולף חשיבתי

הכניסו את הכדור לגומחה בעזרת חפצים שונים