מייק החיידק

אספו כדוריות אדומות כדי לזהם את גוף האדם