קניינית אישית

מצאו את כל החפצים המבוקשים לפני שיגמר הזמן