פוני בעיר הגדולה

עני על שאלות וגלי איזה פוני את היום