סופר סקי גלולות

גלשו במדרון תוך איסוף כדורים וכוכבים