הנשק של מריו

עזרו למריו לחסל את כל הגומבות והצבים