יוצאים לקרב 3

בחרו כלי נשק, מטוסים ורכבים וצאו להתקפה