משחקי הרעב אותיות

מצאו את האותיות המסתתרות בתמונות מתוך הסרט