הגנת הטירה

הגן על הטירה מפני האוייבים המנסים לפלוש אליה