שמחו את הקוף מרתון 2

מצאו את הפתרונים כדי לשמח את הקוף