אגדת שלג

הקפיאו את האויבים שבדרך ואספו ניקוד קפוא