הטרוריסט 4

פתחו באש לעבר האנשים וחפשו שדרוג התקפי