מחלק העיתונים

חלקו עיתונים מתפוצצים לתושבי השכונה