הפיצה של דונטלו

הכינו בזריזות את הפיצה לפי ההוראות