גולף זעיר

המשחק שנותן משמעות חדשה למושג מיני גולף