גיבור לוחם

עזרו לגיבור הדקיק והגבוה להכות באויביו