בייסבול אלופים

חבטו בכדורים המסובבים של בייסבול האלופים