תולעת המוות

הגיחו מתוך אדמת המדבר כדי לבלוע את כולם