מצור על העיר 2

כוונו אל הרעים והזהרו לא לפגוע בטובים