שגעון החווה 2

שתלו זרעים, גדלו גידולים וטפלו בחווה