מלחמת כדורי שלג

עלו על מזחלת השלג והפציצו גם בכדורי שלג