גלידה רעה

השתמשו בנשק קוביות הקרח ואספו את כל הפירות