מרגלים בדרכים

בחרו רכב מרגלים והפציצו בתנועה לכל עבר