הסיוט של טיילז 2

רוצו ואספו את הטבעות אך הזהרו מהאויבים