מגן האוצרות

הניעו את סוניק ואת נאקלס במעבה יער האוצרות