מתפוצצים

פוצצו את כל הבלונים בכמות הפגזים המוגבלת