גלקטיק פוטבול - Galactik Football

פגיעה במטרה במערה הסודית של הגלקטיקס