חג הקציר

אספו כמה שיותר יבול מול שחקנים מכל העולם