מתמטיקה של סקייטרים

לחצו בזריזות על המספרים הנכונים לשמירה על הסקייטר